БПЦО „Св. Теодосий Търновски“

Богослуженията се извършват от о. Йордан Пашев. За контакти: jordanpashev@yahoo.com