ЕПАРХИЙСКИ СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР ГР. БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Дарителски Инициативи

Епархийският социален център към катедралния храм „Св. цар Борис Покръстител“ в гр. Берлин, Германия е създаден през 2016 г. с благословението на НВ Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний.  В него мнозина наши сънадодници, изпаднали в беда, срещат помощ. Това са често хора, измамени и подведени, без езикови познания, без здравна застраховка, трудов договор и в затруднено социално положение.

Центърът работи целогодишно и предлага тридневен престой, през който нуждаещият се получава храна, подслон, медицинска помощ (в случай, че е нужна такава) и автобусен билет за завръщане в България.  

Центърът се администрира от канцеларията на Западно- и Средноевропейската епархия и поддържа постоянни връзки с най-големите социални служби в Германия, каквито са тези на Католическата и Протестантската Църкви, Германската социална мисия по гарите и полицията. Също така той работи и с всички консулски служби на Република България в Германия.  Често в него намират подслон и българи от страни съседни на Федералната Република. Всяка година той приема около 2000 наши сънародници.

В този смисъл социалният център е единствен по рода си в Европа изцяло под егидата на Българска Православна Църква. Той е и единствената социална структура за българи извън пределите на България. 

Тъй като не е подсиигурено дългосрочно устойчиво финансиране, се разчита предимно на дарения. 

Като благодарим предварително на всички желаещи да спомогнат дейността на центъра и подкрепят социалната мисия на Западно- и Средноевропейската епархия, Ви информираме, че за всяко дарение се издава официално удостоверение за дарение съгласно финансовото законодателство на Федерална Република Германия.

Малките усилия правят големи промени

Банкова сметка * Bankverbindung

Bulgarische Diözese von West- und Mitteleuropa 

Commerzbank Berlin 

IBAN: DE97 1208 0000 4097 2368 00

BIC: DRESDEFF120