Богослуженията се извършват от о. Йордан Пашев. За контакт: jordanpashev@yahoo.com