БПЦО „Св. цар Борис Покръстител“

Берлин

На 3 март 1992 г. от 18:00 ч. в сградата на дипломатическото представителство на Република България в Берлин учредителното събрание гласува основаването на църковна община с името Св. цар Борис Покръстител, одобрява първия ѝ устав и избира първото ѝ църковно настоятелство с членове: Георги Сергиев, Павлина Стоилова, Васил Пенков, Александър Лилов, Кирил Ежков и Ян Пройков.
Юридическата регистрация следва на 11.10.1993 г.

На 19 март 1994 година (Тодоровден) Западно- и Средноевропейският митрополит Симеон ръкополага Любомир Леонтинов за свещеник на църковната община в Берлин.

На 01.07.1995 се провежда второ общо събрание на БПЦО г., когато се налага избирането на ново църковно настоятелство в състав: Тинка Вит-Майзе, Любомир Братоев, Кирил Ежков, Петър Бончев, Георги Сергиев и Петко Абаджиев.

Последвалите години са изпълнени с много трудности и препятствия, но концентрирани върху събирането на „стадото“ и грижи за благополучието му.
През първите три години само на по-големи празници се провеждаха богослужения в наети зали в посолския комплекс на Р. България, или в подходящи протестантски църкви като напр. св. Яковна на Oranienstr. 132.
През 1998 г. за пръв път църковната община получава за редовно, но не самостоятелно ползване църковната сграда на протестантската община в берлинския квартал Alt Schöneberg на Hauptstraße 47, а от България бе изпратен на служение в гр. Берлин и свещеник Юлиян Ангелов.
През 2000 г. бе предоставена друга цъковна сграда от протестантската църква – св. Матей на Großgörschenstraße 12 за самостоятелно ползване.
На 9 септември 2002 г. – цели 10 години след основавнето на църковната община бе подписан договор за самостоятелно ползване на гробищния параклис на Йерусалимската църковна община на Hermannstraße 84-90, с възможност дори да се ползва парцел до църквата за гробище на БПЦО.

След направен наложителен ремонт храмът бе тържествено осветен и въздигнат в катедрален храм на 29 май 2005 г.
Реставрира се и се подобрява и през следващите години до днешната 2015 година.

Hermannstr. 84-90 , Berlin, Germany

Сградата е построена през 1899/1900 година и се е използвала до 1995 година от евангелската община “Йерусалим” (Kirchengemeinde Jerusalem). 

В момента на сключване на договора между българската православна община и Eвангелската църква в Германия (2002 г.) храмът е бил негоден за ползване. Затова в началото трябвало да се проведат ремонти от първа необходимост, които да го приведат в годно за богослужение състояние.

Прeдсeдатeлна eнорийския-катeдралeн храмв гр. Бeрлин: Ставр. Ик. Юлиян Ангелов