Брюксел

Българска православна църковна община „Св. Климент Охридски”
Bulgarian Orthodox Parish Saint Kliment Ochridski
С кралски указ от 1989 г. белгийската държава официално признава българската православна община на нейна територия. Като главна задача на общината отец Димитър определя „съхраняването на българското национално съзнание”.
Свещеник: отец Димитър Димитров