Цюрих

Свети Георги Победоносец

Тъй като църковната община не разполага със самостоятелен храм и богослуженията се извършват в различни храмове, Ви молим за програмата на службите, както и за актуална информация, да се обръщате към енорийския свещеник. 
Енорийски свещеник – о. Петър Симеонов