СТАНОВИЩЕ НА СВ. СИНОД НА НЕМСКИ ЕЗИК ОТНОСНО СЪБОРА В КРИТ (2016) И ТЕКСТА „ОТНОШЕНИЯТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА С ОСТАНАЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ СВЯТ”

Ако желаете да получавате информация за новини и събития, моля въведете Вашия E-mail.