БОГОСЛУЖЕНИЕ

Църковнни треби

Богослужебните чинодействия по важност се делят на св. Тайнства и треби.

Св. Тайнства са установени от Господа Иисуса Христа свещенодействия, при които при произнасяне на определена молитвена формула се изпросва Божията благодат, която невидимо се проявява, като ни очиства, възражда, подкрепя, освещава и спасява.

Требите са установени от Църквата чинодействия, чрез които се измолва Божията помощ при една или друга духовна и телесна потреба.

В по-широк смисъл и св. Тайнства могат да бъдат смятани за треби, особено тия, които задоволяват частни духовни нужди, като напр. св. тайнства Брак, Елеосвещение и др.

Под думата „обред“ се разбира външната страна на богослужебните чинодействия.