МОЛИТВА

Блаженства

Учение за блаженството

Изречения за блаженството.


1. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.

2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.

3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.

6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

8. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.

9. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.

10. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата 
(Мат. 5:3-12).

Господ предложил в тези изречения учение за достигане на блаженството, както именно казва Евангелието: като отвори устата си, поучаваше. Но като кротък и смирен по сърце, Той предложил Своето учение, без да заповядва, а като облажава тези, които свободно ще го приемат и изпълнят. Преди това, във всяко едно изречение за блаженството трябва да се разглежда: първо, учението или заповедта, и второ, облажаването или обещанието на награда.