Официална позиция на Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний във връзка с разпространяването на невярна информация относно Българската православна църковна община (БПЦО) „Св. Иван Рилски”, гр. Лондон, Великобритания

На 21.12.2020 г. с голямо съжаление Eпархийското ръководство на Западно-и Средноевропейската митрополия научи, че ставрофорен иконом Симеон Илиев, енорийски свещеник на БПЦО „Св. Иван Рилски” в гр. Лондон е получил масивен инсулт. Загрижен за духовния и богослужебен живот в британската столица, след тримесечно изчакване, Епархийският съвет натовари протоиерей д-р Добромир Димитров (енорийски свещеник на БПЦО „Св. св. „Константин и Елена” в графство Кент) с основната задача да се срещне с църковното настоятелство при БПЦО „Св. Иван Рилски“, да получи информация за здравословното състояние на ставрофорен иконом Симеон Илиев и да се обсъдят възможности за продължаването на духовния живот в църковната община.

На срещата, която се е състоя на 15.04.2021 г. в посолството на Република България в гр. Лондон, в присъствието на домакина Негово Превъзходителство извънредния и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия г-н Марин Райков, настоятелят г-н Емил Зарков е отказал да предостави информация относно здравословното състояние на ставрофорен иконом Симеон Илиев. В тази връзка заявяваме, че е недопустимо Епархийското ръководство да бъде държано в неведение относно трудоспособността и здравословното състояние на своя свещенослужител в гр. Лондон.

Присъствалите на срещата църковни настоятели г-н Емил Зарков, г-жа Цена Джеймс и г-н Стоян Христакиев са отклонили всички наши предложения за богослужение по повод великденските празници, оправдавайки се с противоепидемичните мерки, макар че през този период храмовете във Великобритания бяха отворени. Предложените от наша страна варианти за наемане на други храмове или за служба под открито небе, бяха отхвърлени от страна на църковното настоятелство. Беше игнорирана също така нашата заповед от 14.04.2021 г., с която настоявахме от църковното настоятелство „да бъдат предоставени имената на актуалните членове на настоятелството ведно с книжата по техния избор“. Документацията не е изпратена и до днес, което според УБПЦ- БП поставя под въпрос легитимността на настоятелството.

На 21.06.2021 г. всички противоепидемични ограничения на територията Великобритания бяха окончателно премахнати, но параклисът в Българското посолството остана затворен за богослужения, а всички наши и на Епархийския съвет писма отново бяха игнорирани. Това е равносилно на отказ за възобновяване на богослужебния живот от страна на църковното настоятелство, чиято основна роля се състои тъкмо в това според УПЦ-БП. Нещо повече – отказът за съдействие и бойкотирането на решенията на Епархийския съвет представлява грубо нарушение на УБПЦ-БП и църковния ред.

След едногодишни опити за възстановяване на богослужебния живот в БПЦО „Св. Иван Рилски“ в гр. Лондон, Епархийският съвет взе следните решения :

  1. Ставрофорен иконом Симеон Илиев е освободен от заеманата длъжност – енорийски свещеник, тъй като в продължениие на повече от една година не е в състояние да отслужва Св. Литургия, тайнствата на Църквата и да изпълнява задълженията си на енорийски свещеник. Според УБПЦ-БП заповедта за освобождаването е сведена до знанието на ставрофорен иконом Симеон Илиев. На 3.12.2021 г. с грижа за възстановяване на енорийския живот и според УБПЦ-БП назначихме прот. д-р Добромир Димитров за председател и енорийски свещеник на БПЦО „Св. Иван Рилски“ в гр. Лондон.
  2. След системното бойкотиране на решенията на Епархийското ръководство в продължение на една година от страна на църковното настоятелство на БПЦО „Св. Иван Рилски“, същото е освободено от задълженията си, като според УБПЦ-БП, считано от 10.01.2022 г., на негово място е назначено служебно такова.
  3. Действията на г-н Емил Зарков и неговите съмишленици, които от дълго време затрудняват духовното обгрижване на многобройните българи в гр. Лондон, заблуждават общественото мнение и създават условия за раздори, противоречат на църковните канони и разпоредбите на УБПЦ-БП. Подчертаваме, че самопровъзгласилият се за председател на Българската православна църковна община „Св. Иван Рилски“, гр. Лондон, г-н Емил Зарков и неговите съмишленици не са легитимни църковни настоятели според УБПЦ-БП. Самопровъзгласяването за председател на църковна община без санкцията на Епархийския съвет, който единствен има правото да назначи такъв, е самочиние, грубо нарушаване на църковните правила и представлява в същността си разкол. Скърбим за него и за присъединилите се към него, тъй като това правонарушение води извън лоното на Църквата. В интервю в онлайн платформата на в-к „Будилник“ – гр. Лондон г-н Емил Зарков говори за битови проблеми, използвайки несъстоятелни юридически формулировки, покрити с историческа църковна ретроспекция. Здравословното състояние на стврофорен иконом Симеон Илиев се използва като основен аргумент на развиваните тези. За голямо съжаление това се прави, за да се манипулират незапознатите с правилата в Църквата наши сънародници. Никъде не се споменава за връзката между Западно-и Средноевропейската епархия на БПЦ-БП и църковната община „Св. Иван Рилски“ в гр. Лондон.
    Важно за обществеността е да знае, че както Устава на БПЦ-БП, така и Уставите на задграничните епархии на БПЦ-БП следват водещия принцип в Православния свят за единство на Църквата. БПЦ-БП е единно цяло, съставено от отделни епархии, а епархиите са съставени от църкви и съответно църковни общини. Църквата е тяло Христово, а то е Едно. Църковните общини, в това число и църковната община „Св. Иван Рилски” в гр. Лондон е част от Диоцеза на Западно- и Средноевропейската епархия и на БПЦ-БП и за нея важат църковните правила, установени в Устава на Епархията, който е санкциониран от Св. Синод. В Църквата са водещи църковните правила и йерархията, а вторично е юридическото им битие във формите и процедурите на гражданското право. Временни са юридическите спорове, но църковните правила са хилядолетни и всеки, който е посветил служението си на Бога, следва да има съзнанието за църковност!
    Искаме да изкажем нашата и на Епархийското ръководство благодарност на Негово Превъзходителство посланик Марин Райков за високоотговорното съзнание за значението на БПЦ-БП за българите зад граница. Категорично заявяваме, че действията му са изцяло синхронизирани и по молба на св. Митрополия в гр. Берлин. Потвърждаваме също така, че новият договор за ползване на параклиса и жилището са подписани между Западно-и Средноевропейската епархия, която е упълномощила протоиерей д-р Добромир Димитров, и Българската държава в лицето на посланик г-н Марин Райков. В заключение Епархийският съвет категорично се обявява против личните интереси и опити за злоупотреба с духовна власт на шепа хора, водени от амбиции за значимост и облагодетелстване.
    Решенията на Епархийския съвет на Западно- и Средноевропейска епархия винаги са били водени от вечния църковен, а не личния интерес. Наш дълг е като архиерей на БПЦ-БП, следвайки обетите си преди да приема епископски сан, да съблюдавам спазването на каноните в Църквата и да устоявам нейните чест и достойнство.

Оставете коментар

Ако желаете да получавате информация за новини и събития, моля въведете Вашия E-mail.