БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ХАМБУРГ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ПОД МОТОТО „В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ“.

През тази година Хамбургска църковна община има рожден ден! Става на 10 години! Ние сме безкрайно благодарни и щастливи и искаме да отпразнуваме това, че за 10 години тази община успя да се изгради, развие и да се превърне в място, където се случва най-ценното за нас вярващите – събранието в Христа! Благодарение на всеки […]