Съобщение до клира и епархиотите на Западно- и Средноевропейската епархия

Свеждаме до вашето знание, че свещ. Симеон Генов, клирик на Великотърновска епархия, няма нашето благословение да извършва богослужения (тайнства и треби) в Диоцеза на Западно- и Средноевропейската митрополия!Молим, да не приемате или влизате в литургично общение с въпросния свещенослужител в пределите на епархията!